ПРОФЕСИОНАЛНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ "ЗЕНИТ"
23.09.2023 (сб) 18:05  | Вход

Обучение за придобиване на начална компютърна грамотност

Обучението е по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Завършването на обучението се удостоверява съгласно чл.76 от Наредба № 4 / 16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета, с Удостоверение за професионално обучение, образец 3-37 на МОН.

Преподавателите провеждащи обучението прилагат индивидуален подход към всеки обучаем, съчетан със съвременни методи на обучение. Занятията се провеждат по индивидуален график за всеки обучаем. Работим с хора от всички възрасти.

Обучението включва следните модули

Запознаване с основните приложения и команди на MICROSOFT WINDOWS
Запознаване с основните приложения и команди на MICROSOFT WORD
Запознаване с основните приложения и команди на MICROSOFT EXCEL
Обучение за работа с интернет и електронна поща

Описание на модула „Основните приложения и команди на MICROSOFT WINDOWS“:
Тук ще получите обща компютърна грамотност и ще се запознаете най-общо с компютъра. Този модул е задължителната първа стъпка във вашето обучение, преди да пристъпите към обучение с конкретна практическа насоченост. Подходящ е и за тези, които никога не са се докосвали до компютър

В края на обучението ще можете свободно да:
- използвате различни техники на работа с клавиатурата и мишка;
- разпознавате и използвате по предназначение отделните компоненти на Windows;
- тартирате програми и да използвате компютъра за изпълнение на ежедневни дейности;
- управлявате и подреждате съхранената информация чрез системата от файлове и папки;
- настройвате работната среда на Windows.

Описание на модула „Основните приложения и команди на MICROSOFT WORD“ :
Този модул е посветен на компютърната текстообработка с помощта на най-популярната в света текстообработваща програма. По време на обучението ще се запознаете с всичко необходимо за да можете да създавате блестящо изглеждащи документи.

Обучението в модула за работа с Word ще ви научи да:
- пишете и редактирате текст;
- използвате широк набор от инструменти за придаване подходящ вид на текста и постигане на специални ефекти;
- форматирате страницата на документа и да разполагате текста върху нея;
- създавате таблици;
- изчертавате несложни схеми и чертежи;
- добавяте илюстрации към текста;
- отпечатвате документи.

Описание на модула „Основни приложения и команди на MICROSOFT EXCEL“ :
Много често Excel се сравнява с мощен калкулатор за извършване на по-сложни изчисления. Всъщност можете да използвате Excel и без да извършвате изчисления, а неговите възможности далеч надхвърлят това сравнение. В курса ще научите как да използвате електронни таблици за обслужване на широк кръг дейности, свързани със събиране, подреждане и обработка на данни от всякакво естество.

Обучението за работа с Excel ще ви научи да:
- въвеждате и организирате данни в таблици;
- прилагате различни техники за редактиране и оформяне на таблиците;
- организирате изчисления;
- използвате вградените функции на Excel за специализирани изчисления и анализи;
- обобщавате и филтрирате данни;
- създавате ефектни диаграми за визуално представяне на данните;
- отпечатвате таблиците.

Описание на модула за работа с интернет и електронна поща:
Ще Ви запознаем с възможностите, които предлага световната мрежа – създаване на умения за ефективно търсене на информация по Интернет. Работа с електронна поща – получаване и изпращане на електронна поща.

Учебната програма включва:
- История и развитие на Интернет. Протоколи и IP адреси.
- Предлагани услуги – World Wide Web.
- Основни понятия – адреси, сайтове, страници, хипервръзки.
- Запознаване с Internet Explorer – бутони Back и Forward.
- Настройки на Internet Explorer – избор на Home Page, настройки на редовете с инструменти,
цветовете и шрифтовете. Бутони History и Favorites.
- Търсене на информация в Интернет. Електронна поща – е-mail адреси, основни понятия.
- Работно пространство на Outlook, настройки.
- Ползване на услугите на сървърите за безплатни пощенски кутии.
- Изпращане на съобщения. Получаване на съобщения. Препращане на съобщения.
Прикрепване на файлове към съобщения.
- Програми за директна комуникация в Интернет – ICQ, Skype, Messenger.
- Комуникация с един и с повече потребители.

Коментари са забранени.

Информация

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЗЕНИТ

Център за професионално обучение.
Дистанционно обучение.
Обучения по европейски проекти,
тренинги и семинари.
Обучения за селскостопански
производители.
Компютърни и езикови курсове за деца,
ученици и възрастни.

Бърз контакт

гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 2
тел: 052/ 602 490, 612 723
моб: 0886/ 744 888, 0888/750 070
е-mail: office@zenyt.com
skype: zenit_office

Реклама