ПРОФЕСИОНАЛНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ "ЗЕНИТ"
29.01.2022 (сб) 1:44  | Вход

Категории Теми

Анкета

Е-Обучение – Фейсбук

януари 2022
П В С Ч П С Н
« авг    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Партньори

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ КАНДИДАТСТВАЩИ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ КАНДИДАТСТВАЩИ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ОБУЧЕНИЕ ПО „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – 18 часа

Курсът на обучение по БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ е с продължителност 18 часа, съгласно Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на Мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони

ОБУЧЕНИЯ ПО “АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ“ – 18 уч.ч.

Курсът на обучение по „Агроекология“ е с продължителност 18 часа, съгласно Наредба № 7 от  24 февруари 2015 г. за прилагане на Мярка  10 „Агроекология и климат“  от  Програмата за развитие на селските райони

ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 30 часа

Обучението е 30 часа и е задължително за всички земеделски производители, желаещи да получат финансиране по проекти финансирани по Подмярка 6,1 „Стартова помощ за млади земеделски производители” и  Подмярка 6,3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДИСТРИБУТОРИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА – 33 уч.ч.

Курсът е задължителен за всички, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“, но работят, използват или търгуват с продукти за растителна защита от професионална категория на употреба. Обучението се предлагат в индивидуална и онлайн форма.

Когато преминете обучението ще получите сертификат по чл. 83. Относно чл. 87, ал. 2, т. 2, продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ЗЕНИТ“ е одобрен от изпълнителния директор на БАБХ за провеждане на „Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба”

КУРС „ФЕРМЕР“ – 150 уч.ч.

Учебният материал е разделен на модули – здравословни и безопасни условия на труд , агроекология, основи на растениевъдството и  животновъдството, аграрна икономика и бизнес планиране. Курсът има за задача да насърчи земеделските стопани да инвестират в човешкия потенциал, да придобият нови знания и умения. След успешно завършване на обучението, ще Ви бъде издадено Удостоверение образец, 3-37 на МОН

Курс РАСТЕНИЕВЪД“ - 150 уч. ч.

Придобилият  квалификация по професията „Растениевъд“ може да работи в селското стопанство – в частни земеделски стопанства, кооперации, зеленчукови и овощни градини, гъбарници, оранжерии, семепроизводни и арендни стопанства, където взема участие в подготовката, организацията и изпълнението на мероприятия по създаване на посевите (насажденията), отглеждане, опазване и прибиране на селскостопанските култури, по транспортиране и съхранение на готовата продукция. В своята работа се ръководи от указанията и съветите на техник-растениевъда, агронома или на ръководителите на различните стопанства (арендни, опитни и семепроизводни) и кооперации.

Курс „ЖИВОТНОВЪД“ – 150 уч. ч.

Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Животновъд“, могат да работят в животновъдни ферми, където се отглеждат различни видове животни. В своята работа те се ръководят от указанията на техник-животновъдите, ръководителите на ферми и съветите на зооинженери и наветеринарни лекари. Осъществяват контакти със съветници по земеделие, представители на търговски организации за снабдяване и продажби, научни институти, опитни станции и др. Освен във фермите за животни могат да отглеждат животни в семейното спомагателно стопанство, във фуражопроизводството или фуражопреработвателни предприятия.  Друга възможност е да работят във вивариуми, обслужващи изследователските институти, университети, болници и други организации. Могат да се грижат за животните в зоологическите градини, както и за дивеча в резерватите или местата на тяхното естествено обитаване.

Курс „АГРОЕКОЛОГ“ – 150 часа

Агроекологът упражнява професията си в сферата на екологията, растениевъдството и животновъдството. В своята професионална дейност, агроекологът съдейства за опазване чистотата на природата, за предотвратяване и ограничаване на замърсяването на околната среда и нейното съхранение.

За успешно упражняване на професията агроекологът трябва да бъде прецизен и отговорен при изпълняване на задълженията си за анализ и контрол на факторите, влияещи върху замърсяването на околната среда.

Курс „БИЛКАРСТВО“ по част от професия „РАБОТНИК В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО“  - 180 уч. ч.

След успешно завършване на обученията, обучаемите получават Удостоверение образец 3-37 на МОН, съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

Курсът е задължителен за млади земеделски стопани, които кандидатстват към Държавен Фонд „Земеделие“ по Мярка 10 „Агроекелогия и климат“ и Мярка 11 „Биологично земеделие“

Обучението се провежда по част от професия „Агроеколог“, код 621140. Учебният план и учебната програма за обучението са разработени съгласно ДОС на професията, националното законодателство и изискванията на МОН, НАПОО, МЗХГ и БАБХ.

При успешно завършване на обучението, всеки обучаем получава Удостоверение за професионално обучение 3-37, по образец на Министeрство на образованието и науката по част от професия „АГРОЕКОЛОГ“.


За да се включите в обученията е необходимо да платите таксата за съответния курс по банков път или в офиса на фирмата.

Да ни представите:

- заявление за включване в курс

- копие на диплома за завършено средно образование

- копие на медицинско свидетелство

Повече информация на 0888750070 , 0886744888


Коментари са забранени.

Информация

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЗЕНИТ

Център за професионално обучение.
Дистанционно обучение.
Обучения по европейски проекти,
тренинги и семинари.
Обучения за селскостопански
производители.
Компютърни и езикови курсове за деца,
ученици и възрастни.

Бърз контакт

гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 2
тел: 052/ 602 490, 612 723
моб: 0886/ 744 888, 0888/750 070
е-mail: office@zenyt.com
skype: zenit_office

Реклама