ПРОФЕСИОНАЛНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ "ЗЕНИТ"
29.03.2020 (нд) 12:40  | Вход

Категории Теми

Анкета

Е-Обучение – Фейсбук

март 2020
П В С Ч П С Н
« фев    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Партньори

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ КАНДИДАТСТВАЩИ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ КАНДИДАТСТВАЩИ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.

ОБУЧЕНИЕ ПО „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – 18 часа, цена 150лв.

Курсът на обучение по БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ е с продължителност 18 часа, съгласно Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на Мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

ОБУЧЕНИЯ ПО “АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ“ – 18 уч.ч.,  цена 150лв.

Курсът на обучение по „Агроекология“ е с продължителност 18 часа, съгласно Наредба № 7 от  24 февруари 2015 г. за прилагане на Мярка  10 „Агроекология и климат“  от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

Курс “ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ” – 18 уч. ч., цена 150лв.

Обучението е предназначено за всички  фермери, които са  кандидатствали  за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.  , насочена към животновъдни ферми, в които се отглеждат преживни животни, в това число говеда, биволи, овце и кози.

Обучените е съгласно  НАРЕДБА № 4 от 8.08.2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020

Можете да се включите още в следните курсове:

- “Защита и хуманно отношение към животните отглеждани в в приюти, хотели и зоомагазини”

- “Хуманно отношение към животните по време на транспорт”

- “Защита и хуманно отношение към опитни животни, използвани за образователни или научни цели”


„ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ – 30 часа, цена  180лв.

Обучението е 30 часа и е задължително за всички земеделски производители, желаещи да получат финансиране по проекти финансирани по Подмярка 6,1 „Стартова помощ за млади земеделски производители” и  Подмярка 6,3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”.

ОБУЧЕНИЕ НА „ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДИСТРИБУТОРИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА“  - 33 уч.ч., цена 240лв.

Курсът е задължителен за всички, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“, но работят, използват или търгуват с продукти за растителна защита от професионална категория на употреба. Обучението се предлагат в индивидуална и онлайн форма.

Когато преминете обучението ще получите сертификат по чл. 83. Относно чл. 87, ал. 2, т. 2, продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ЗЕНИТ“ е одобрен от изпълнителния директор на БАБХ за провеждане на „Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба”

КУРС „ФЕРМЕР“ – 150 уч.ч., цена 240лв.

Курсът е  с продължителност от 150 часа и е необходим за кандидатстване по ПРСР 2014 – 2020 и Директни плащания 2015 – 2020.

Учебният материал е разделен на модули – здравословни и безопасни условия на труд , агроекология, основи на растениевъдството и  животновъдството, аграрна икономика и бизнес планиране. Курсът има за задача да насърчи земеделските стопани да инвестират в човешкия потенциал, да придобият нови знания и умения. След успешно завършване на обучението, ще Ви бъде издадено Удостоверение образец, 3-37 на МОН

Курс „РАСТЕНИЕВЪД“ – 150 уч. ч., цена 240лв.

Придобилият  квалификация по професията „Растениевъд“ може да работи в селското стопанство – в частни земеделски стопанства, кооперации, зеленчукови и овощни градини, гъбарници, оранжерии, семепроизводни и арендни стопанства, където взема участие в подготовката, организацията и изпълнението на мероприятия по създаване на посевите (насажденията), отглеждане, опазване и прибиране на селскостопанските култури, по транспортиране и съхранение на готовата продукция. В своята работа се ръководи от указанията и съветите на техник-растениевъда, агронома или на ръководителите на различните стопанства (арендни, опитни и семепроизводни) и кооперации.

Курс „ЖИВОТНОВЪД“ – 150 уч. ч., цена 240лв.

Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Животновъд“, могат да работят в животновъдни ферми, където се отглеждат различни видове животни. В своята работа те се ръководят от указанията на техник-животновъдите, ръководителите на ферми и съветите на зооинженери и наветеринарни лекари. Осъществяват контакти със съветници по земеделие, представители на търговски организации за снабдяване и продажби, научни институти, опитни станции и др. Освен във фермите за животни могат да отглеждат животни в семейното спомагателно стопанство, във фуражопроизводството или фуражопреработвателни предприятия.  Друга възможност е да работят във вивариуми, обслужващи изследователските институти, университети, болници и други организации. Могат да се грижат за животните в зоологическите градини, както и за дивеча в резерватите или местата на тяхното естествено обитаване.

Курс „АГРОЕКОЛОГ“ – 150 часа, цена 240лв.

Агроекологът упражнява професията си в сферата на екологията, растениевъдството и животновъдството. В своята професионална дейност, агроекологът съдейства за опазване чистотата на природата, за предотвратяване и ограничаване на замърсяването на околната среда и нейното съхранение.

За успешно упражняване на професията агроекологът трябва да бъде прецизен и отговорен при изпълняване на задълженията си за анализ и контрол на факторите, влияещи върху замърсяването на околната среда.

Курс „РАБОТНИК В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО“, сп. „ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ“, „ДЪРВОДОБИВ“, „ДИВЕЧОВЪДСТВО“ ИЛИ „БИЛКАРСТВО“  - 150 уч. ч., 240 лв.

След успешно завършване на обученията, обучаемите получават Удостоверение образец 3-37 на МОН, съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение.

Обученията се предлагат в присъствена и ОНЛАЙН ФОРМА е са достъпни за хора от цялата страна!

ОНЛАЙН формата на обучение е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове и програми, така и по издаваните документи за професионална подготовка.

Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

Можете да влизате чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато на вас Ви е удобно – без фиксиран час.

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса по следната банкова сметка:
IBAN: BG80 TTBB 9400 1515 0653 23, BIC: TTBBBG22
Банка: “Експресбанк” – Варна
Получател: ”ЗЕНИТ 94” ООД
Основание: Курс за обучение и трите имена на курсиста
При приключване на обучението е необходимо да ни изпратите:
- копие на диплома за завършено средно / висше образование
- копие на медицинско свидетелство

Повече информация на 0888750070 или на посочените контакти в нашия сайт www.zenyt.com


Коментари са забранени.

Информация

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЗЕНИТ

Център за професионално обучение.
Дистанционно обучение.
Обучения по европейски проекти,
тренинги и семинари.
Обучения за селскостопански
производители.
Компютърни и езикови курсове за деца,
ученици и възрастни.

Бърз контакт

гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 2
тел: 052/ 602 490, 612 723
моб: 0886/ 744 888, 0888/750 070
е-mail: office@zenyt.com
skype: zenit_office

Реклама