ПРОФЕСИОНАЛНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ "ЗЕНИТ"
23.09.2023 (сб) 17:35  | Вход

ГРЪЦКИ ЕЗИК

Курсовете по гръцки език са с практическа насоченост за начинаещи и напреднали.

Методиката на обучение е разработена по Европейската езикова рамка и e одобрена от Солунския университет Аристотел.

Нивата за работно владеене на гръцки език са 4 – А1, А2, В1, В2

След ниво В2, предлагаме специализиран гръцки език за нива С1 и С2, както и подготовка за международните сертификати по гръцки език.

Преподаватели по гръцки език сависококвалифицирани и опитни преподаватели-филолози. Обучението е ориентирано към развиване на всички езикови умения – слушане и четене с цел разбиране, писмено и устно изразяване, комуникация и свободен разговор, лексикална и граматическа подготовка по гръцки език.

Акцентът при нас е не само да натрупвате знания, но и да развивате своите умения за ползване на гръцкия в ситуации от реалния живот.

Учебна системата система и учебните материали за обучението по гръцки език са на Солунския университет – Новогръцки за чужденци (Τα νέα ελληνικά για ξένους).

В допълнение се ползват упражнения от системата на Атинския университет – Общувайте на гръцки (Επικοινωνήστε Ελληνικά).

С цел преодоляване на езиковата бариера в часовете се правят упражнения с разговорна насоченост от системата : ‘Ακου να δεις.

Курсовете по гръцки език се провеждат в малки групи от 3 до 5 курсиста и индивидуално обучение, с цел индивидуална работа с всеки обучаващ се. Предлагаме дневни, вечерни и съботно-неделни курсове по гръцки език, съобразени с предпочитанията на курсистите.

При индивидуалното обучение по гръцки език има няколко основни предимства: работи се само с Вас и Вашето темпо на усвояване на учебния материал, продължителността на обучение е между 1 и 3 месеца, в зависимост от желаната интензивност на уроците (веднъж, 2 пъти, 3 пъти на седмица) и Вашето свободно време. Възможност за отмяна на занятия, в случай че възникне непредвиден ангажимент от страна на курсиста. Фиксираното занятие може да се отмени до 1 ден преди самото занятие. Можете временно да преустановявате обучението, в случай на пътувания/ командировки.

Коментари са забранени.

Информация

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЗЕНИТ

Център за професионално обучение.
Дистанционно обучение.
Обучения по европейски проекти,
тренинги и семинари.
Обучения за селскостопански
производители.
Компютърни и езикови курсове за деца,
ученици и възрастни.

Бърз контакт

гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 2
тел: 052/ 602 490, 612 723
моб: 0886/ 744 888, 0888/750 070
е-mail: office@zenyt.com
skype: zenit_office

Реклама