ПРОФЕСИОНАЛНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ "ЗЕНИТ"
23.09.2023 (сб) 17:52  | Вход

Обучение по текстообработка и кореспондентски информационни технологии

Обучението е по част от професия “Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101

Обучението се предлага в присъствена и дистанционна форма на обучение с онлайн консултации.

Съдържание на обучението

Раздел I. Текстообработка на делова кореспонденция
1.1. Въведение
1.2. Процесът на текстообработка
1.2.1. Текстообработка на стопански писма
1.2.2. Текстообработка на общоадминистративни документи
1.2.3. Текстообработка на лични документи
1.3. Действия с функционалните клавиши в Word. Форматиране с команди, икони и клавишни комбинации

Раздел ІІ. Кореспондентски информационни технологии в Word 2003 под WindowsProfessionalXP
2.1. Екранът на Word 2003
2.2. Работа с Template and Wizard
2.2.1. Писма с шаблоните (Template) на Word 2003
2.2. 2. Съставяне на шаблон за многократно ползване
2.3. Съставяне на писма с LetterWizard
2.4. Автобиография (Resume, CV) и придружително писмо (CoverLetter)
2.5.Серийни писма с Tools/LettersandMailings
2.5.1. Серийни писма с технологията Tools/Letters and Mailings/Mail Merge/Mail Merge Wizard
2.5.2. Серийни писма с инструментите на реда MailMerge
2.5.3. Серийни писма с шаблоните на реда MailMerge
2. 6. Създаване на пликове с технологията Tools/Letters and Mailings/ Envelopes and Labels
2.6.1. Единичен плик
2.6.2. Серийни пликове с технологията Tools/LetterandMailing
2.6.3. Пликове с шаблоните на Word 2003
2. 7. Серийни етикети с технологията Tools/LettersandMailing /MailMergeWizard
2. 8. Офис документи с шаблоните на Word 2003(TemplateandWizard)
2.8.1. Факс
2.8.2. Memo (съобщения, поздравителни адреси, бележки, записки)
2.8.3. Дневен ред (AgendaWizard)
2.8.4. Календар
2.8.5. Брошури, диплянки, рекламни листовки
2.8.6. Справочници, фирмени вестници, списания
2.8.7. Доклади, отчети, информации, дипломни работи, указатели, пътеводители, справочници
2. 9. Други технологии в Word 2003 под WindowsxpProfessional
2.9.1. Автоматична корекция с технологията Tools/AutoCorrectOptions
2.9.2. Бележка под черта с технологиятаnInsert/Reference/Footnote
2.9.3. Воден знак
2.9.4. Създаване на съдържание с технологията Insert/Reference/IndexandTables/TableofContents

Коментари са забранени.

Информация

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЗЕНИТ

Център за професионално обучение.
Дистанционно обучение.
Обучения по европейски проекти,
тренинги и семинари.
Обучения за селскостопански
производители.
Компютърни и езикови курсове за деца,
ученици и възрастни.

Бърз контакт

гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 2
тел: 052/ 602 490, 612 723
моб: 0886/ 744 888, 0888/750 070
е-mail: office@zenyt.com
skype: zenit_office

Реклама