ПРОФЕСИОНАЛНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ "ЗЕНИТ"
23.09.2023 (сб) 18:16  | Вход

Текстообрабока с Microsoft Word

Текстообработка с Microsoft Word – по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Текстообработка с MS Word – ниво начинаещи

Целина обучението – Запознаване с основните понятия и възможности на Microsoft Word, придобиване на практически умения за създаване на документи, тяхното редактиране, оформяне и отпечатване.

Основни теми в обучението:
1. Създаване на документ
Запознаване с текстообработващата програма Microsoft Word. Предназначение, възможности, основни понятия. Стартиране и изход от системата. Създаване на нов документ. Отваряне на съществуващ документ.

2. Въвеждане и манипулиране с текст
Въвеждане на текст. Маркиране, копиране, преместване и изтриване.. Подаване на команди от менютата, дублиране на командите от лентата с инструменти, използване на клавишни комбинации. Отмяна на действията.

3. Оформяне на документ
Форматиране на текст – избор на шрифт и размер на текста. Подравняване на текст. Въвеждане на номерация и водещи символи в текста. Установяване на разстояние между редовете. Прилагане на рамки и фон.

4. Работа с таблици
Създаване и форматиране на таблици: изтриване и добавяне на редове и колони на таблицата, промяна на ширината им. Прилагане на автоматично форматиране на таблиците.

5. Печат на документ
Номериране на страниците. Заглавни редове. Настройки на страницата за печат. Отпечатване на целия документ или на отделни страници. Използване на лентата с инструменти Drawing.

Създаване на професионални документи с MS Word – ниво напреднали

Цели на обучението – Придобиване на професионални умения за създаване и форматиране на документи, създаване на таблици и формуляри. Запознаване с възможности на програмата Microsoft Word за съвместна работа на повече потребители с един документ, както и със средствата за автоматизиране на повтарящи се действия.

Основни теми в обучението:

1. Създаване на документ.
Режими на въвеждане. Структуриране на документ. Търсене и заместване на текст и символи. Създаване и прилагане на шаблони. Създаване на автоматичен текст.

2. Оформяне на документ.
Форматиране текст. Форматиране на параграфи. Контрол на текстовия поток при страниране на документа. Работа с текст в две и повече колони. Прилагане на фон и рамка на параграфа. Създаване и прилагане на потребителски стилове.

3. Вмъкване на обекти. Отпечатване.
Вмъкване и форматиране на картинки. Създаване и оформяне на таблици. Извършване на изчисления. Вграждане и свързване на Excel таблица към документ. Оформяне на страниците за отпечатване. Създаване на различни заглавни редове. Смесена ориентация на страниците.

4. Съвместна работа на потребителите с документ.
Проследяване на промените в документ. Приемане и отхвърляне на промени. Вмъкване на коментари. Вмъкване на бележки под черта. Създаване на автоматично съдържание. Проектиране на форми.

5. Автоматизиране на действията.
Отпечатване на пликове и етикети. Създаване на циркулярни писма. Създаване и редактиране на макроси.

Коментари са забранени.

Информация

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЗЕНИТ

Център за професионално обучение.
Дистанционно обучение.
Обучения по европейски проекти,
тренинги и семинари.
Обучения за селскостопански
производители.
Компютърни и езикови курсове за деца,
ученици и възрастни.

Бърз контакт

гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 2
тел: 052/ 602 490, 612 723
моб: 0886/ 744 888, 0888/750 070
е-mail: office@zenyt.com
skype: zenit_office

Реклама