ПРОФЕСИОНАЛНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ "ЗЕНИТ"
15.07.2024 (пн) 1:40  | Вход

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

Учебните програми на обученията са съобразени със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти) и европейската квалификационна рамка ECVET.
.
Обученията осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.
.
Приключват с полагане на изпит по теория и практика и издаване на свидетелство за професионална квалификация Образец 3-54 на МОН.

ЖИВОТНОВЪД, КОД 621050, СПК-2

Няма откъс, защото публикацията е защитена.

КАМЕРИЕР, код 811030, СПК-1

Няма откъс, защото публикацията е защитена.

ОФИС – МЕНИДЖЪР, КОД 3460101, СПК-3

Няма откъс, защото публикацията е защитена.

ОФИС-СЕКРЕТАР, КОД 346020, СПК-2

Няма откъс, защото публикацията е защитена.

Информация

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЗЕНИТ

Център за професионално обучение.
Дистанционно обучение.
Обучения по европейски проекти,
тренинги и семинари.
Обучения за селскостопански
производители.
Компютърни и езикови курсове за деца,
ученици и възрастни.

Бърз контакт

гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 2
тел: 052/ 602 490, 612 723
моб: 0886/ 744 888, 0888/750 070
е-mail: office@zenyt.com
skype: zenit_office

Реклама