ПРОФЕСИОНАЛНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ "ЗЕНИТ"
15.07.2024 (пн) 1:09  | Вход

Обучения по „Агроекология“ и „Биологично земеделие“

Обученията са за кандидати и участници по Мярка 10 „Агроекология и климат” и Мярка 11 „Биологично земеделие” по  новата Програма за развитие на селските райони

Провеждат се в присъствена и дистанционна форма!

На завършилите обучението се издават удостоверения от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/, даващи им право да кандидатстват по държавни програми за финансиране или други такива, изискващи предварително преминаване на такъв курс.

Курсът на обучение по „Агроекология“ е с продължителност 18 часа, съгласно Наредба № 7 от  24 февруари 2015 г. за прилагане на Мярка  10 „Агроекология и климат“  от  Програмата за развитие на селските райони


- Изисквания за кандидатстване към всеки бенифициент по „Мярка 10″ от ПРСР 2014-2020г.

– Агроекологична програма на България 2014-2020г.;

- Добри и успешни земеделски практики;

- Счетоводни подходи при развитието на европейски ферми;

- Насоки за изготвяне на агроекологичен план на фермата.

Този курс ще Ви помогне изключително много при кандидатстването за компенсаторни плащания за биоземеделие, отглеждане на редки породи, или други агроекологични дейности от Националната Агроeкологична Програма на България в периода 2014-2020 година.

Курсът на обучение по Биологично Земеделие е с продължителност 18 часа, съгласно Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на Мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. и обхваща следните теми:

- Законодателство при биологичното земеделие ;

- Основни принципи и методи на Биологичното земеделие;

- Сертифициране на производството от биологично земеделие;

- Проучване и опознаване на пазара

На завършилите обучение се издава Удостоверение за завършен курс от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/.


Необходимите документи за кандидатите:

-  диплом за завършено образование /минимално входящо образование – 7 клас/

- актуална снимка /паспортен формат/

-  Заявление за обучение


За повече информация и включване в обучение 0888750070

Коментари са забранени.

Информация

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЗЕНИТ

Център за професионално обучение.
Дистанционно обучение.
Обучения по европейски проекти,
тренинги и семинари.
Обучения за селскостопански
производители.
Компютърни и езикови курсове за деца,
ученици и възрастни.

Бърз контакт

гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 2
тел: 052/ 602 490, 612 723
моб: 0886/ 744 888, 0888/750 070
е-mail: office@zenyt.com
skype: zenit_office

Реклама