ПРОФЕСИОНАЛНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ "ЗЕНИТ"
27.05.2024 (пн) 5:48  | Вход

Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба РД-07-2

Ежегодно специализирано обучение за съответната година на длъжностни лица по безопасност и здраве при работа.

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

I. Длъжностно лице по безопасност и здраве

1.Общи положения
2.Функции и задачи на Длъжностните лица по БЗР

II.Управление на дейността по безопасност и здраве:

1. Вътрешни актове на предприятието:
1.1.Правила по ЗБУТ
1.2.Правилник за вътрешния трудов ред
1.3.Инструкции за работа с машини и съоръжения
1.4.Знаци и сигнали
1.5.Длъжностни характеристики

2. Подготовка на работещите по безопасност и здраве и ППО. Инструктажи.
3. ППО
4. Лични предпазни средства
5.Оценка на риска
6. Комитети по условия на труд – КУТ
7. Служби по трудова медицина
8. Аварийни планове

III. Трудови злополуки:
1.Причини за трудовите злополуки
2.Нормативни изисквания

IV. Нормативни документи

Коментари са забранени.

Информация

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЗЕНИТ

Център за професионално обучение.
Дистанционно обучение.
Обучения по европейски проекти,
тренинги и семинари.
Обучения за селскостопански
производители.
Компютърни и езикови курсове за деца,
ученици и възрастни.

Бърз контакт

гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 2
тел: 052/ 602 490, 612 723
моб: 0886/ 744 888, 0888/750 070
е-mail: office@zenyt.com
skype: zenit_office

Реклама