ПРОФЕСИОНАЛНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ "ЗЕНИТ"
22.06.2024 (сб) 13:21  | Вход

Професионални курсове

СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДЛАГАНИ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА по професии, специалности с издаване на свидетелство на МОН – Образец 3-54

Професионално направление „Търговия на едро и дребно“, код 341
1. Професия „Продавач-консултант”, код 341020Специалност „Продавач-консултант”, код 3410201, СПК – 2

Професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“, код 344
2. Професия  “Оперативен счетоводител”, код 344030Специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301, СПК – 3

Професионално направление „Администрация и управление“, код 345
3. Професия „Сътрудник в бизнес услуги“, код 345040Специалност „Бизнес услуги , код 3450401 – СПК – 2

4. Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код: 345050Специалност “Малък и среден бизнес” , код 3450501, СПК – 2

5. Професия “Касиер”, код 345060Специалност “Касиер”, код 3450601, СПК – 1

6. Професия “Икономист”, код 345120 Специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204, СПК – 3

7. Професия „Икономист“, код 345120Специалност „Земеделско стопанство“, код 3451203,  СПК – 3

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, код 3468. “Офис-мениджър”, код 346010Специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101, СПК – 3

9. “Офис-секретар”, код 346020Специалност “Административно обслужване”,  код 3460201, СПК – 2

Професионално направление „Приложна информатика“, код 482
10. Професия “Оператор на компютър”, код 482030
Специалност “Текстообработване”, код 4820301, СПК – 1

Професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“, код 621
11. Професия „Растениевъд„ код: 621030Специалност „Селекция и семепроизводство”, код 6210305, СПК- 2

12. Професия:” Фермер“,  код 621060Специалност: “Земеделец“,  код 6210601,  СПК – 2

13. Професия:” Фермер“,  код 621060Специалност: „Производител на селскостопанска продукция“, код 6210602, СПК – 3

14. Професия “Животновъд”, код 621050Специалност „Говедовъдство“, код 6210502, СПК – 2

15. Професия “Животновъд”, код 621050Специалност “Овцевъдство”, код 6210503, СПК – 2.

16. Професия „Работник в животновъдството“, код 621120Специалност: „Овцевъдство и козевъдство“, 6211202 – СПК -1

17. Професия „Работник в животновъдството“, код 621120Специалност:  „Говедовъдство и биволовъдство“, код 6211201 – СПК-1

18. Професия „Агроеколог„ код 621140Специалност: Агроекология, код 6211401 – СПК -3

Професионално направление Градинарство /паркове и градини/ , код 622
19. Професия: код 622020 ОзеленителСпециалност: 6220202 Парково строителство и озеленяване СПК: 2

20. Професия: код 622030 Работник в озеленяванетоСпециалност: 6220301 Озеленяване и цветарство СПК: 1

Професионално направление Горско стопанство, код 623
21. Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060
Специалност „Лесокултурни дейности“, код 6230601 – СПК-1

22. Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060Специалност „Дърводобив“, код 6230602 – СПК-1

23. Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060Специалност „Дивечовъдство“, код 6230603 – СПК-1

24. Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060Специалност „Билкарство“, код 6230604 – СПК-1

25. Професия „Техник-лесовъд“, код : 623010Специалност: Горско стопанство и дърводобив, код 6230102 – СПК-3

Професионално направление „Социална работа и консултиране“, код 762
26. Професия “Сътрудник социални дейности”, код 762020Специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, СПК – 3

27. Професия „Помощник – възпитател”, код 762030

Специалност „Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, СПК – 3

28. Професия „Социален асистент”, код 762040

Специалност „Подпомагане на деца”, код 7620401, СПК – 2

29. Професия „Социален асистент”, код 762040Специалност „Подпомагане на възрастни”, код 7620402, СПК – 2

Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, код 811
30. Професия “Хотелиер”, код 811010Специалност “Организация и управление на хотел”, код 8110101, СПК – 3

31. Професия “Сервитьор – барман”, код 811080Специалност “Обслужване на заведения за обществено хранене”, код 8110801,  СПК – 2

32. Професия “Камериер”, код 811030Специалност ”Хотелиерство”, код 8110301, СПК – 1

Професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“, код 815
33. Професия „Фризьор”, код 815010
Специалност „Фризьорство”, код 8150101, СПК – 2

34. Професия „Фризьор”, код 815010Специалност „Организация и технология на фризьорските услуги”, код 8150102, СПК – 3

35. Професия „Козметик”, код 815020Специалност „Козметика”, код 8150201, СПК – 2

36. Професия „Козметик”, код 815020Специалност „ Организация и технология на козметичните услуги”, код 8150202, СПК – 3

37. Професия „Маникюрист-педикюрист”, код 815030Специалност „ Маникюр, педикюр и ноктопластика”, код 8150301, СПК – 2

38. Професия „Маникюрист-педикюрист”, код 815030Специалност „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност”, код 8150302, СПК – 3

Професионално направление “Технологии за опазване на околната среда“, код 851
39. Професия „Еколог”, код 851010
Специалност „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101, СПК – 3


Всички обучения,  предлагани от ЦЕНТЪРА се провеждат освен  в  дистанционна и в  индивидуална, присъствена и смесена  форма на обучение.

Съобразени са със свободното време  и предпочитанията на курсистите.

Обученията се извършват от преподаватели – специалисти в своята област  с богат практически опит и индивидуален подход към всеки курсист.

При дистанционната форма се провеждат онлайн консултации с преподаватели.

При смесената форма на обучение  теорията е в дистанционна форма, а практиката в реална работа среда.

За всички професии и специалности се предлага и обучение по част от професията.

Информация

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЗЕНИТ

Център за професионално обучение.
Дистанционно обучение.
Обучения по европейски проекти,
тренинги и семинари.
Обучения за селскостопански
производители.
Компютърни и езикови курсове за деца,
ученици и възрастни.

Бърз контакт

гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 2
тел: 052/ 602 490, 612 723
моб: 0886/ 744 888, 0888/750 070
е-mail: office@zenyt.com
skype: zenit_office

Реклама