ПРОФЕСИОНАЛНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ "ЗЕНИТ"
27.05.2024 (пн) 6:22  | Вход

Специализирани ежегодни обучения

Координатор по ЗБУТ в строителството

Няма откъс, защото публикацията е защитена.

Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба РД-07-2

Ежегодно специализирано обучение за съответната година на длъжностни лица по безопасност и здраве при работа. ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ I. Длъжностно лице по безопасност и здраве 1.Общи положения 2.Функции и задачи на Длъжностните лица по БЗР II.Управление на дейността по безопасност и здраве: 1. Вътрешни актове на предприятието: 1.1.Правила по ЗБУТ 1.2.Правилник за вътрешния трудов ред 1.3.Инструкции за работа с машини…

Прочети повече »

Координатор по безопасност и здраве в строителството

Задължителен ежегоден курс съгласно: наредба РД 07-2 и Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи. Изцяло е съобразено с измененията и допълненията от 19.12.2006 г. на Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /СМР/…

Прочети повече »

Обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Нормативният акт, който определя програмите, реда и изискванията за обучението е Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд…

Прочети повече »

Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.

Ежегодно специализирано обучение за съответната година. Предлага се  в ДИСТАНЦИОННО ФОРМА – цена 100лв. Присъствената форма на обучението е еднодневна, цена 150лв. Провежда се всеки работен ден след предварителна заявка на телефон 052/602-490 или 0886744888

Информация

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЗЕНИТ

Център за професионално обучение.
Дистанционно обучение.
Обучения по европейски проекти,
тренинги и семинари.
Обучения за селскостопански
производители.
Компютърни и езикови курсове за деца,
ученици и възрастни.

Бърз контакт

гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 2
тел: 052/ 602 490, 612 723
моб: 0886/ 744 888, 0888/750 070
е-mail: office@zenyt.com
skype: zenit_office

Реклама