ПРОФЕСИОНАЛНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ "ЗЕНИТ"
27.05.2024 (пн) 7:17  | Вход

Професионални обучения по част от професия

Професионални обучения по част от професия с издаване на Удостоверение на МОН – Образец 3-37, съгласно чл. 76 от Наредба № 4 / 16.04.2003г. за документите от системата на народната просвета.


Всички обучения се  предлагат в  дистанционна, индивидуална, присъствена и смесена  форма на обучение.

Съобразени са със свободното време  и предпочитанията на курсистите.

Обученията се извършват от преподаватели – специалисти в своята област  с богат практически опит и индивидуален подход към всеки курсист.

При дистанционната форма се провеждат онлайн консултации с преподаватели.

При смесената форма на обучение  теорията е в дистанционна форма, а практиката в реална работа среда.

За всички професии и специалности се предлага и обучение по част от професията.


Оперативен счетоводител – по част от професия “Оперативен счетоводител”, код 344030, специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301

Офис мениджър – по част от професия “Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101

Офис секретар – по част от професия “Офис-секретар”, код 346020, специалност “Административно обслужване”, код 3460201

ТРЗ и личен състав – по част от професия “Оперативен счетоводител”, код 344030, специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301

Оператор на компютър – по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Работа с банкноти и различни валути /Валутен касиер/ – по част от професия “Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601

Мениджмънт на човешките ресурси – по част от професия “Икономист”, код 345120, специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204

Бизнес комуникации – по част от професия “Икономист”, код 345120, специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204

Компютърен машинопис и текстообработка – по част от професия “Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101

Текстообработка и кореспондентски информационни технологии – по част от професия “Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101

Делова кореспонденция – по част от професия “Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101

Текстообработка с Microsoft Word – по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030,
специалност “Текстообработване”, код 4820301

Работа с електронни таблици в Microsof Excel – по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Изготвяне на презентации с Power point – по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Работа с интернет – по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Работа с CORELDRAW – по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Работа с ADOBE PHOTOSHOP – по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Работа с AUTOCAD – по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Работа с 3DS MAX – по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Информация

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЗЕНИТ

Център за професионално обучение.
Дистанционно обучение.
Обучения по европейски проекти,
тренинги и семинари.
Обучения за селскостопански
производители.
Компютърни и езикови курсове за деца,
ученици и възрастни.

Бърз контакт

гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 2
тел: 052/ 602 490, 612 723
моб: 0886/ 744 888, 0888/750 070
е-mail: office@zenyt.com
skype: zenit_office

Реклама