ПРОФЕСИОНАЛНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ "ЗЕНИТ"
15.07.2024 (пн) 2:48  | Вход

За нас

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  “ЗЕНИТ“ е  лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ с лицензия № 200312081 / 01. 11. 2003 г.  на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 15 / 29. 10. 2003 г.).

НАПОО е единствената институция в България, предоставяща лицензия на фирмите за професионално обучение.

Легитимността на центъра може да бъде проверена в НАПОО  на следните телефони: +3592 970 66 55, +3592 970 66 55 или на  http://www.navet.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona/

В ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  “ЗЕНИТ“, можете да се обучавате в присъствена и дистанционна форма на обучение и да получите Свидетелство за професионална квалификация на МОН по 39 специалности и международно признати сертификати по 27 ключови компетенции. Обученията се провеждат в съвременно оборудвани учебни зали от преподаватели с богат практически опит, експерти в своята област с необходимата квалификация за преподаване.

Дистанционното обучение в ЦПО „ЗЕНИТ“ се провежда по специално разработени електронни учебни материали.

Те включват лекционен материал, мултимедийни и интерактивни презентации, практически ориентирани казуси, задачи за самоподготовка и  изпитни тестове, които се полагат при приключване на всеки отделен модул.

Учебните материали са разработени от университетски преподаватели с които курсистите имат присъствени или онлайн консултации за затвърждаване на знанията си.

Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

Можете да влизате чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато на вас Ви е удобно – без фиксиран час.

Дистанционната форма на обучение е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове и програми, така и по издаваните свидетелства за професионална подготовка.

Държавните документи, които издаваме са документи на народната просвета, които биват издавани на обучаваните след задължително полагане на съответен изпит пред комисия.

Това са :

Държавно Удостоверение – за обучение по част от професия, образец № 3-37

Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54.

Тези два документа се издават след успешно полагане на изпит в лицензираната обучаваща институция и важат в цялата страна и в страните на Европейския съюз. Документите имат водни знаци.СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ В НАПОО ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ОТ ЦПО „ЗЕНИТ“

ПРОВЕЖДАНИ В ПРИСЪСТВЕНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА


Професионално направление „Търговия на едро и дребно“, код 341

1. Професия „Продавач-консултант”, код 341020, специалност „Продавач-консултант”, код 3410201, СПК – 2

Професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“, код 344

2. Професия  “Оперативен счетоводител”, код 344030, специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301, СПК – 3

Професионално направление „Администрация и управление“, код 345

3. Професия „Сътрудник в бизнес услуги“, код 345040, специалност „Бизнес услуги , код 3450401 – СПК – 2

4. Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код: 345050, специалност “Малък и среден бизнес” , код 3450501, СПК-2

5. Професия “Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601, СПК – 1

6. Професия “Икономист”, код 345120, специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204, СПК – 3

7. Професия „Икономист“, код 345120, специалност „Земеделско стопанство“, код 3451203,  СПК – 3

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, код 346

8. “Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101, СПК – 3

9. “Офис-секретар”, код 346020, специалност “Административно обслужване”,  код 3460201, СПК – 2

Професионално направление „Приложна информатика“, код 482

10. Професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301, СПК – 1

Професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“, код 621

11. Професия „Растениевъд„ код: 621030,  специалност „Селекция и семепроизводство”, код 6210305, СПК- 2

12. Професия:” Фермер“,  код 621060, специалност: “Земеделец“,  код 6210601,  СПК – 2

13. Професия:” Фермер“,  код 621060

Специалност: „Производител на селскостопанска продукция“, код 6210602, СПК – 3

14. Професия “Животновъд”, код 621050,  специалност „Говедовъдство“, код 6210502, СПК – 2

15. Професия “Животновъд”, код 621050, специалност “Овцевъдство”, код 6210503, СПК – 2.

16. Професия „Работник в животновъдството“, код 621120, специалност: „Овцевъдство и козевъдство“, код 6211202, СПК -1

17. Професия „Работник в животновъдството“, код 621120, с пециалност:  „Говедовъдство и биволовъдство“, код 6211201, СПК-1

18. Професия „Агроеколог„ код 621140, специалност: Агроекология, код 6211401 – СПК -3

Професионално направление Градинарство /паркове и градини/ , код 622

19. Професия: код 622020 Озеленител, специалност: 6220202 Парково строителство и озеленяване СПК – 2

20. Професия: код 622030 Работник в озеленяването, специалност: 6220301 Озеленяване и цветарство СПК

-1

Професионално направление Горско стопанство, код 623

21. Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, специалност „Лесокултурни дейности“, код 6230601 – СПК-1

22. Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, специалност „Дърводобив“, код 6230602 – СПК-1

23. Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, специалност „Дивечовъдство“, код 6230603 – СПК-1

24. Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, специалност „Билкарство“, код 6230604 – СПК-1

25. Професия „Техник-лесовъд“, код : 623010, специалност: Горско стопанство и дърводобив, код 6230102 – СПК-3

Професионално направление „Социална работа и консултиране“, код 762

26. Професия “Сътрудник социални дейности”, код 762020, специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, СПК – 3

27. Професия „Помощник – възпитател”, код 762030, специалност „Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, СПК – 3

28. Професия „Социален асистент”, код 762040, специалност „Подпомагане на деца”, код 7620401, СПК –2

29. Професия „Социален асистент”, код 762040, специалност „Подпомагане на възрастни”, код 7620402, СПК – 2

Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, код 811

30. Професия “Хотелиер”, код 811010,  специалност “Организация и управление на хотел”, код 8110101, СПК – 3.

31. Професия “Сервитьор – барман”, код 811080Специалност “Обслужване на заведения за обществено хранене”, код 8110801,  СПК – 2

32. Професия “Камериер”, код 811030, специалност ”Хотелиерство”, код 8110301, СПК – 1

Професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“, код 815

33. Професия „Фризьор”, код 815010, специалност „Фризьорство”, код 8150101, СПК – 2

34. Професия „Фризьор”, код 815010, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги”, код 8150102, СПК – 3

35. Професия „Козметик”, код 815020, специалност „Козметика”, код 8150201, СПК – 2

36. Професия „Козметик”, код 815020, специалност „ Организация и технология на козметичните услуги”, код 8150202, СПК – 3

37. Професия „Маникюрист-педикюрист”, код 815030, специалност „ Маникюр, педикюр и ноктопластика”, код 8150301, СПК – 2

38. Професия „Маникюрист-педикюрист”, код 815030, специалност „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност”, код 8150302, СПК – 3

Професионално направление “Технологии за опазване на околната среда“, код 851

39. Професия „Еколог”, код 851010, специалност „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101, СПК – 3

Информация

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЗЕНИТ

Център за професионално обучение.
Дистанционно обучение.
Обучения по европейски проекти,
тренинги и семинари.
Обучения за селскостопански
производители.
Компютърни и езикови курсове за деца,
ученици и възрастни.

Бърз контакт

гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 2
тел: 052/ 602 490, 612 723
моб: 0886/ 744 888, 0888/750 070
е-mail: office@zenyt.com
skype: zenit_office

Реклама