ПРОФЕСИОНАЛНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ "ЗЕНИТ"
27.05.2024 (пн) 6:51  | Вход

Професионални обучения по професии

СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ЦЕНТЪРА
по професии, специалности с издаване на свидетелство на МОН – Образец 3-54

Всички обучения се   предлагат в  дистанционна, индивидуална, присъствена и смесена  форма на обучение.

Съобразени са със свободното време  и предпочитанията на курсистите.

Обученията се извършват от преподаватели – специалисти в своята област  с богат практически опит и индивидуален подход към всеки курсист.

При дистанционната форма се провеждат онлайн консултации с преподаватели.

При смесената форма на обучение  теорията е в дистанционна форма, а практиката в реална работа среда.

За всички професии и специалности се предлага и обучение по част от професията.


Професионално направление „Търговия на едро и дребно“, код 341
1. Професия „Продавач-консултант”, код 341020, Специалност „Продавач-консултант”, код 3410201, СПК-2

Професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“, код 344
2. Професия “Оперативен счетоводител”, код 344030, Специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301, СПК-3

Професионално направление „Администрация и управление“, код 345
3. Професия „Сътрудник в бизнес услуги“, код 345040, Специалност „Бизнес услуги, код 3450401-СПК-2
4. Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050, Специалност “Малък и среден бизнес”, код 3450501, СПК-2
5. Професия “Касиер”, код 345060Специалност “Касиер”, код 3450601, СПК-1
6. Професия “Икономист”, код 345120, Специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204, СПК-3
7. Професия „Икономист“, код 345120, Специалност „Земеделско стопанство“, код 3451203, СПК-3

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, код 346

8.“Офис-мениджър”, код 346010, Специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101, СПК-3
9. “Офис-секретар”, код 346020, Специалност “Административно обслужване”, код 3460201, СПК-2

Професионално направление „Приложна информатика“, код 482

10. Професия “Оператор на компютър”, код 482030, Специалност “Текстообработване”, код 4820301, СПК-1

Професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“, код 621
11. Професия „Растениевъд„ код: 621030, Специалност „Селекция и семепроизводство”, код 6210305, СПК-2
12. Професия: ”Фермер“, код 621060, Специалност “Земеделец“, код 6210601, СПК-2
13. Професия: ”Фермер“, код 621060, Специалност „Производител на селскостопанска продукция“, код 6210602, СПК-3
14. Професия “Животновъд”, код 621050, Специалност „Говедовъдство“, код 6210502, СПК-2
15. Професия “Животновъд”, код 621050, Специалност “Овцевъдство”, код 6210503, СПК-2
16. Професия „Работник в животновъдството“, код 621120, Специалност „Овцевъдство и козевъдство“, код 6211202, СПК-1
17. Професия „Работник в животновъдството“, код 621120, Специалност „Говедовъдство и биволовъдство“, код 6211201, СПК-1
18. Професия „Агроеколог„ код 621140, Специалност „Агроекология“, код 6211401, СПК-3

Професионално направление Градинарство /паркове и градини/, код 622
19. Професия „Озеленител“, код 622020, Специалност „Парково строителство и озеленяване“, код 6220202, СПК-2
20. Професия „Работник в озеленяването“, код 622030, Специалност „Озеленяване и цветарство“, код 6220301, СПК-1

Професионално направление Горско стопанство, код 623
21. Професия „Работник в горското стопанство“, код 623060, Специалност „Лесокултурни дейности“, код 6230601, СПК-1
22. Професия „Работник в горското стопанство“, код 623060, Специалност „Дърводобив“, код 6230602, СПК-1
23. Професия „Работник в горското стопанство“, код 623060, Специалност „Дивечовъдство“, код 6230603, СПК-1
24. Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060Специалност „Билкарство“, код 6230604, СПК-1
25. Професия „Техник-лесовъд“, код 62301, Специалност „Горско стопанство и дърводобив“, код 6230102, СПК-3


Професионално направление „Социална работа и консултиране“, код 762
26. Професия “Сътрудник социални дейности”, код 762020, Специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, СПК-3
27. Професия „Помощник–възпитател”, код 762030, Специалност „Помощник–възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, СПК-3
28. Професия „Социален асистент”, код 762040, Специалност „Подпомагане на деца”, код 7620401, СПК-2
29. Професия „Социален асистент”, код 762040, Специалност „Подпомагане на възрастни”, код 7620402, СПК-2

Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, код 811
30. Професия “Хотелиер”, код 811010, Специалност “Организация и управление на хотел”, код 8110101, СПК-3
31. Професия “Сервитьор-барман”, код 811080, Специалност “Обслужване на заведения за обществено хранене”, код 8110801, СПК-2
32. Професия “Камериер”, код 811030, Специалност ”Хотелиерство”, код 8110301, СПК-1

Професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“, код 815
33. Професия „Фризьор”, код 815010, Специалност „Фризьорство”, код 8150101, СПК-2
34. Професия „Фризьор”, код 815010, Специалност „Организация и технология на фризьорските услуги”, код 8150102, СПК-3
35. Професия „Козметик”, код 815020, Специалност „Козметика”, код 8150201, СПК-2
36. Професия „Козметик”, код 815020, Специалност „Организация и технология на козметичните услуги”, код 8150202, СПК-3
37. Професия „Маникюрист-педикюрист”, код 815030, Специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика”, код 8150301, СПК-2
38. Професия „Маникюрист-педикюрист”, код 815030, Специалност „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност”, код 8150302, СПК-3

Професионално направление “Технологии за опазване на околната среда“, код 851
39. Професия „Еколог”, код 851010, Специалност „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101, СПК–3

Всички обучения се   предлагат в  дистанционна, индивидуална, присъствена и смесена  форма на обучение.

Съобразени са със свободното време  и предпочитанията на курсистите.

Обученията се извършват от преподаватели – специалисти в своята област  с богат практически опит и индивидуален подход към всеки курсист.

При дистанционната форма на обучение се провеждат онлайн консултации с преподаватели по скайп и е-mail.

При смесената форма на обучение  теорията е в дистанционна форма, а практиката в реална работа среда в зависимост от специалността.

За всички професии и специалности се предлага и обучение по част от професията.

Информация

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЗЕНИТ

Център за професионално обучение.
Дистанционно обучение.
Обучения по европейски проекти,
тренинги и семинари.
Обучения за селскостопански
производители.
Компютърни и езикови курсове за деца,
ученици и възрастни.

Бърз контакт

гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 2
тел: 052/ 602 490, 612 723
моб: 0886/ 744 888, 0888/750 070
е-mail: office@zenyt.com
skype: zenit_office

Реклама