ПРОФЕСИОНАЛНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ "ЗЕНИТ"
22.06.2024 (сб) 11:23  | Вход

Обучения по хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Обучения по професионално направление

ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ

 • Управител на хотел
 • Управител на ресторант
 • Управител на бар
 • Управител на кетърингово събитие
 • Управител на спортно-развлекателна дейност в хотела
 • Управител на фронт офис
 • Управител на Климатико-балнеолечебен център
 • Управление на камериерското обслужване
 • Връзки с обществеността в хотелиерството
 • Посрещане, регистрация и настаняване на гости в хотела
 • Професионална етика в туризма
 • Алтернативни видове туризъм
 • Посрещане и настаняване на VIP гости
 • Анимация в хотелиерството
 • Климатико-балнеолечебни, СПА и уелнес услуги в хотелите
 • Обслужване на рискови гости в готелите
 • Маркетинг в хотелиерството
 • Реклама в хотелиерството
 • Средства за охрана и безопасност на гостите и персонала на хотела
 • Организация на пътувания на гости на хотела до туристически обекти


Обученията са подходящи за всички, които желаят да работят в сферата на туризма като  туристически фирми, хотели, къщи за гости, мотели, къмпинги, ваканционни селища, пансиони и други институции и неправителствени организации в сферата на туризма.

Обученията се предлагат в самостоятелна и онлайн форма на обучение.

ОНЛАЙН  формата на обучение е изключително лесна и удобна за включване на желаещи от цяла България и от чужбина.

Тя е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове така и по издаваните документи.

Провежда се по специално разработени електронни учебни материали включващи лекционен материал и изпитни тестови, показващи постигнатите резултати.

Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

При успешно приключване на обучението се издава Удостоверение за професионално обучение на МОН, Образец 3-37 с валидност в ЕС.

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001515065323, БАНКА ДСК,  SWIFT/BIC: STSABGSF

Получател: „ЗЕНИТ 94“ ООД, основание: курс за обучение и трите имена на курсиста.

Да ни изпратите :

•Медицински документ от личен лекар в България с дата предхождаща началото на обучението, удостоверяващ, че обучението не Ви  е противопоказно. Изискването е съгл. чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).

•Заявление за включване в обучение – по образец на ЦПО „ЗЕНИТ“

•Копие на документ, доказващ входящото минимално образователно равнище на лицето, в зависимост от степента на професионална квалификация /СПК/, по която ще се обучава;

Учебните програми за обученията са  съобразени със Закона за професионалното образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET.

Издаваните от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“ документи са валидни в целия Европейски съюз и след легализация във всички други държави по света.

Цената на обучение с хорариум 280 уч. часа е 360лв.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ЗЕНИТ“ е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с Лицензия № 200312081/2003г.

Информация

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЗЕНИТ

Център за професионално обучение.
Дистанционно обучение.
Обучения по европейски проекти,
тренинги и семинари.
Обучения за селскостопански
производители.
Компютърни и езикови курсове за деца,
ученици и възрастни.

Бърз контакт

гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 2
тел: 052/ 602 490, 612 723
моб: 0886/ 744 888, 0888/750 070
е-mail: office@zenyt.com
skype: zenit_office

Реклама