ПРОФЕСИОНАЛНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ "ЗЕНИТ"
27.05.2024 (пн) 6:10  | Вход

Работа с електронни таблици в Microsoft Excel

Обучението е по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Работа с MS Excel – ниво начинаещи

Цел – създаване на умения за въвеждане, редактиране и оформяне на данни в електронни таблици. Извършване на изчисления с формули и основните вградени функции. Създаване и оформяне диаграми. Работа със списъци – сортиране и създаване на извадка от данните. Предпечатно оформяне. Страниране и отпечатване на страниците.

Учебна програма
1. Въведение и основни понятия
Ред, колона, клетка, област от клетки, работен лист. Редове с инструменти. Въвеждане и редактиране на данни. Копиране и преместване на клетки и области от клетки. Менюта. Контекстно меню. Вмъкване на ред, колона и работен лист.

2. Форматиране на данните
Подравняване. Обединяване на клетки. Форматиране на числови стойности. Форматиране на колони и редове. Очертаване на клетки. Премахване и копиране на форматирането.

3. Изчисления в електронна таблица
Използване на формули. Въвеждане на функция. Сумиране на стойности, изчисляване на средна стойност, брой. Закръгляване на число. Абсолютно и относително адресиране на клетки при изчисленията.

4. Нагледно представяне на данните
Създаване на диаграма. Видове диаграми – колонна, линейна, кръгова. Форматиране на колонна, линейна и кръгова диаграма.

5. Обработка на данните в списък.
Понятия. Сортиране на данните в списък. Извадка от данните – филтриране. Отпечатване. Предпечатен изглед. Заглавни редове. Задаване на заглавни редове. Настройки за печат. Област за печат.

Обработка и анализ на данни с MS Excel – ниво напреднали

Цел – създаване на умения за работа с електронни таблици и използване на средствата за обрабока и анализ на данните. Приложение на вградените функции. Свързване на файлове. Анализ на данните с диаграми. Обобщаване на данните по зададен критерий.

Учебна програма:

1. Основни принципи при работа с електронни таблици
Принципи и средства за автоматизация при въвеждането и форматирането на текст, числа, дати, формули. Създаване на потребителски формати. Видове адресиране на клетките и използването му при изчисления.

2. Извършване на изчисления
Използване на вградените функции (математически, статистически и логически) Функции за работа с текст. Функции за извличане на стойност (Lookup).
Изчисления с данни от различни листове и файлове (Linked Workbooks). Управление на свързаните файлове. Именуване на области от клетки.

3. Диаграми и макроси
Анализ на данните с диаграми. Отпечатване. Област за печат. Въвеждане и отпечатване на коментари към клетките. Създаване и редактиране на Макрос. Приложение на макросите при автоматизиране на действията.

4. Работа със списъци.
Сортиране по повече от един критерий. Филтриране (Advanced Filter). Обобщаване на изчисленията (Subtotals).

5. Обобщаващи таблици
Обработка и анализ на данните с обобщаващи таблици (Pivot Table) и диаграми (Pivot Chart Report). Форматиране на Pivot Table.

Професионална обработка на данни с MS Excel – експертно ниво

Цел – създаване на професионални умения за работа с електронни таблици. Конструиране на таблици. Извършване на сложни изчисления. Използване на средствата за обобщаване и анализ на данните. Ограничения и контрол върху данните. Защита на клетки, листове, файл. Съвместна работа на повече потребитеили с файл.

Учебна програма:

1. Въвеждане и обработване на данни
Въвеждане, форматиране и обработване на данни. Конструиране на таблица. Импорт на данни. Обобщаване на данни.

2. Сложни изчисления
Условни изчисления; вложени функции. Изчисления с бази данни (D – функции). Консолидиране на данни. Групиране на данни.

3. Анализ на данните с обобщаващи таблици
Конструиране на обобщаващи таблици (Pivot Table). Въвеждане на повече от едно изчисление и промяна на функцията за изчисление. Създаване на допълнително изчисляемо поле.

Тема 4. Защита на данните.
Валидност на данните (Validation). Проверка на изчисленията (Formula Auditing). Съобщения на входа и изхода на клетките. Въвеждане на данни от списък. Защита на клетки, листове и файл.

Тема 5. Съвместна работа.
Споделяне на файл (Shared workbook). Проследяване на промените (Track Changes). Изчисления при дефиниран краен резултат (Goal Seek). Разработване на варианти на изчисленията (Scenarios). Макроси – приложение.

Коментари са забранени.

Информация

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЗЕНИТ

Център за професионално обучение.
Дистанционно обучение.
Обучения по европейски проекти,
тренинги и семинари.
Обучения за селскостопански
производители.
Компютърни и езикови курсове за деца,
ученици и възрастни.

Бърз контакт

гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 2
тел: 052/ 602 490, 612 723
моб: 0886/ 744 888, 0888/750 070
е-mail: office@zenyt.com
skype: zenit_office

Реклама