ПРОФЕСИОНАЛНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ "ЗЕНИТ"
22.06.2024 (сб) 12:29  | Вход

Работа с 3D Studio Max Design*

3D Studio Max Design е високопрофесионална програма в областта на интериорния, екстериорния дизайн и 3D анимацията, като често се използва и в рекламата.

Обучението е ориентирано към всички, които имат интереси в областта на интериорния дизайн, архитектурата и рекламата.

В началното ниво са разяснени принципните особености на 3D Studio Мах като програма за моделиране на тримерни обекти. Разглеждат се настройки на работната среда, използване на панели и инструменти и се развиват умения за изграждане на професионален проект.

В областта на моделирането се набляга на основните аспекти от работата по създаване на сложни тримерни обекти и необходимите за целта модификатори. В тази връзка се изучава създаване и използване на стандартни примитиви, двумерни форми и импортирани от други програми обекти, тяхното модифициране с помощта на командите за трансформация и стека на модификаторите. В процеса на обучение се овладяват специфични техники за полигонно моделиране. В рамките на предвидените часове, освен теоретичния материал, се изработват различни предмети от интериора и екстериора. Дават се основни познания за работа със светлини и материали.

Във втората част на обучението се набляга на визуализацията на сцените и тяхната реалистичност, в рамките на възможностите на рендера NVDIA mental ray. Получените знания са необходима основа за продължаване на обучението в следващи етапи (например работа с други външни модули за рендериране). Курсистите се запознават с типовете материали, библиотеки, процедурни карти и прилагането им върху обекти от сцената. Подробно се разглеждат техните основни параметри и прилагането на различни техники при създаването им. Качественото осветление на сцената (стандартни, фотометрични светлини, системи за дневно осветление) е задължително за получаване на максимално реалистични изображения. Крайните резултати от Вашата работа се представят професионално с овладяването на камерите, прецизните настройки за процеса на рендериране и стройна организация на елементите от проекта.

Основни теми на обучението

Запознаване с работната среда и локалната мрежа.

Основни концепции и понятия. Обекти и техните елементи. Работна среда и управление.

Командни панели. Прозорци за наблюдение на сцената и тяхното управление.

Създаване на обекти. Манипулации. Стандартни параметрични примитиви.

Избор на обекти. Промяна на параметрите на обекти.Основни трансформации.

Клониране на обекти. Координатна система – управление. Помощни средства.

Подравняване на обекти.

Модифициране на обекти. Работа със списъка на модификаторите.

Основни модификатори. Комбиниране и настройки на модификаторите.

Светлини – общи параметри, видове източници. Камери – общи параметри.

Процеса “RENDER” – основни настройки.

Линейни примитиви. Въвеждане и модифициране.

Редактор на материалите – управление. Типове материали и метод на изчисляване на
цветовете. Базови и разширени параметри Прилагане на карти при материалите.

Сложни материали и карти. Методи на създаване и прилагане към обекти.

Специални материали. Многокомпононтни материали

Ефекти на околната среда. Създаване на фон.

Прехвърляне на обекти от AutoCad и ArchiCAD. Използуване на библиотечни обекти
Интегриране на 3D STUDIO с AutoCAD.

Основни принципи за създаване на анимация. Управление на параметрите на анимацията

Коментари са забранени.

Информация

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЗЕНИТ

Център за професионално обучение.
Дистанционно обучение.
Обучения по европейски проекти,
тренинги и семинари.
Обучения за селскостопански
производители.
Компютърни и езикови курсове за деца,
ученици и възрастни.

Бърз контакт

гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 2
тел: 052/ 602 490, 612 723
моб: 0886/ 744 888, 0888/750 070
е-mail: office@zenyt.com
skype: zenit_office

Реклама